تضمین سلامت و کیفیت کالا

این مجموعه برای حصول اطمینان از سلامت و کیفیت کالا،پروسه ذیل را توسط کارشناسان خود انجام میدهد :
1-برسی مدارک و گواهینامه ها ( پروانه ساخت،مجوزهای بهداشت،استاندارد و ... )
2-بازدید از محل تولید،بسته بندی و انبار 
3-تحقیقات میدانی از مصرف کنندگان محصولات
4-تایید ورود به سبد کالا
ما میخواهیم تنها دغدغه شما در لب ترش ،انتخاب بین کلی مزه خوشمزه باشه.